Stacja Kontroli Pojazdów

Stacja Kontroli Pojazdów Auto-Res posiada upoważnienie do przeprowadzania obowiązkowych badań technicznych:

  • pojazdów samochodowych dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony;
  • motocykli i motorowerów;
  • pojazdu przystosowanego do zasilania gazem;
  • pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne);
  • pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę;

Ponadto Stacja posiada upoważnienia do przeprowadzania badań dodatkowych.

Zapraszamy:
AUTO- RES   Rudna Mała 756 - (Rzeszów), przedłużenie ul. Warszawskiej
tel. 17/ 852 44 44

Poniedziałek - Piątek: 8.00-18.00
Sobota: 8.00-14.00